२/२८/२०१५

मला वेड्या सारख जगायचय..


शहन्यां च्या ह्या जगात
मला वेड्या सारख जगायचय,
"काँरपोरेट कलचर" मधून
मुक्त होउन पहायचय
एक दिवस तरी मना सारखे जगायचय,
... घङाळयाच्या काटयाँना खरच हो विसराचय,
मनाला वाटेल तेच करून पहायचय
सगळ्या बंधनाना झुगाङुन द्यायचय
पूर्ण जगाला विसरून
आपल्याच मस्तीत रहायचय,
लोक , नाती एक तरी दिवस विसरून
मला माझ्याच साठी जगायचय
संपूर्ण वर्षातला फक्त एक दिवस
मला माझ्या साठी द्यायचाय
अशक्य आहें ते मला
चांगले ठाऊक आहें
तरी सुद्धा ....
शहन्यां च्या ह्या जगात
मला वेड्या सारख जगायचय..
संदर्भ:Facebook share
लेखक : anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search