२/१३/२०१५

तुला शोधतो मी प्रत्येक चेहऱ्यात


तुला शोधतो मी प्रत्येक चेहऱ्यात 
दिसेल त्या ह्रुदयात ; दिसेल त्या मनात 
दऱ्या खोऱ्यात ; घुटमळनाऱ्या वाऱ्यात ! 
निर्मळ पाण्यात ; वाहणाऱ्या झऱ्यात ! 
डुलणाऱ्या झाडात ; झाडाच्या पानात ! 
प्रत्येक क्षणात ; प्रत्येक श्वासात ! 
घनदाट वनात ; ओसाड रानात !


गाणाऱ्या पाखरात ; अथांग सागरात ! 
तुलाच बघतो ; तुलाच शोधतो ! 
तुलाच जाणतो ; तुलाच मानतो ! 
तुझ्याच प्रेमात न्हातो ; तुझेच गीत गातो ! 
तुझेच स्वप्ने पाहतो ; तुलाच स्मरतो ! 
तू कशी हसते ; तू कशी दिसते ! 
तू कशी चालते ; तू कशी बोलते ! 
मनामधे उठते काहूर ; जेंव्हा लागते तुझी चाहूल ! 
तू असणार चंद्रासारखी ! 
तेजमय ताऱ्यासारखी ! 
वाहणाऱ्या वाऱ्यासारखी ! 
माहीत आहे या मना 
तू भेटणार नाही ; तू बोलणार नाही ! 
तू दिसणार नाही ; माझ्या जीवनात येणार नाही ! 
तरीही हे वेडे मन तुलाच शोधते ! 
शोधतच राहते ! 
शेवटच्या श्वासापर्यंत !

एक अधूरी कहानी 
जिच्यात धूर आहे पण आग नाही ! 
विस्तव आहे पण राख नाही ! 
रस आहे पण पाक नाही !

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search