२/२०/२०१५

कितीही सुंदर चेहरा असला तरी
कितीही सुंदर चेहरा असला तरी,
त्या चेहऱ्यान वेड लावलं असलं तरी,
फक्त आकर्षून घेण्यासाठी
त्या चेहऱ्याचा उपयोग होतो,
पण खंर प्रेम मिळवायचं असेल,
न कायमच कुणाला वेड लावायचं असेल,
तर फक्त सुंदर मनाचाच
उपयोग होऊ शकतो.
सुंदर मनावर झालेलं प्रेम
दूर जाऊनही मन विसरू शकत नाही.
कारण दुसरा सुंदर चेहरा भेटू शकतो,
पण सुंदर मन सहज भेटू शकत नाही..Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search