२/२७/२०१५

एकतर्फी प्रेमाची मजाच काही और असते …
एकतर्फी प्रेमाची मजाच काही और असते …
ते रुसवे-फुगवे नको …
ते रागवण नको…
ते हट्टाला पेटून उठन नको…
ते फसवन नको …
प्रेमात फक्त प्रेम करायचे असते
एकतर्फी प्रेमाची मजाच काही और असते 
लोक काही म्हणतात…
ह्याच्यात दम नाही…
ह्याच्यात डेरिंग नाही…
पण तुम्हाला काय कळणार प्रेम म्हणजे काय असते
एकतर्फी प्रेमाची मजाच काही और असते 
लोक फक्त चेहरा पाहून प्रेम करतात …
आणि चेहऱ्या वरून मन भरल कि पैश्यामागे लागतात …
पैसा नाही मिळाला तर मात्र मग शुद्धीवर येतात …
आणि एकमेकाबरोबर मग शत्रू प्रमाणे वागतात
प्रेमाचा अंत जर असाच होणार आहे
तर त्या प्रेमात काय मजा असते
एकतर्फी प्रेमाची मजाच काही और असते …
ते रुसवे फुगवे नको … 
आपण आपल मन भरून प्रेम कराव …
समोरच्याला त्याचा पत्ताही लागत नाही
आणि तिच्यावरच प्रेम कधीच कमी होत नाही …
प्रेमात फक्त प्रेम करायचे असते
एकतर्फी प्रेमाची मजाच काही और असते.


संदर्भ: facebook share
लेखक : anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search