२/२३/२०१५

किती हि फसवणूकहसतो कारण दुसर्‍यानांही बरे वाटते
हसतो कारण तुला सुद्धा ते खरे वाटते


किती हि फसवणूक 
आणि कोण साठी?


त्या पेक्षा आत बाहेर एक असावे
खरे हसावे नाही तर खरे रडावे

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search