३/११/२०१५

मनोज रंधे


नटराज शंकर हेभारतीयसंस्कृतीचे ऐक अविभाज्यअंग,आणि नृत्यकलाहे चौसष्ठकलांपैकीऐक श्रेष्ठ तमकला हाविश्वास..राधा आणिकृष्णाचीरासलीला हा भारतीयसमाजाचाआवडता परंपरागत नृत्यप्रकार,
भारतीय साहित्त्यातले बराचेसेखंड ह्यादोन अनुभूतींच्याशब्दांकानातवर्णीत झालेआहेत,हळद आणि कुंकूह्याजोडी प्रमाणेगायन आणिनृत्यहि कलेची दोन्हीप्रकारहातात हात घालूनयेत ,गायन कलेप्रमाणे नृत्यकलेलाही लोकाश्रय बरोबरराजाश्रयहोता ,भारताच्या प्राचीनइतिहासापासून ब्रिटीश पूर्व इतिहासपर्यंत गायनकलेएवढीच प्रतिष्ठा नृत्यकलेला होती .तन्जौअर,केरळ,अवध येथीलशासकनृत्यकलेचे केवळआश्रय दातेच नव्हेतर उपसाकाही होते.
काळाच्या ओघात नृत्याकालेलाऐक गौण दर्जाप्राप्त झाला .ऐक गौणदर्जाची कलाअसेरूप प्राप्त होऊननर्ताकाना नाच्याह्या शब्दात संबोधलेजाऊ लागले ,ह्याकलेवरऐक स्त्रैणछाप पडला तिचेशिव शंकरी रूपविलयास जाऊन ,लोककलांच्यावळचणीलाजाऊन नाच्या रूपप्राप्त झाले नटेश्वराचेमराद्नी रूप जाऊन नाच्या चेक्लैब्यं कधी प्राप्तझाले ते कळलेसुद्धा नाही


स्वातंत्रोत्तर काळा परत एकदा नृत्यकलेला प्रतिष्ठा प्राप्तहोतेय ,भारतनात्याम,कत्थक ,मणिपुरी अश्या अभिजातनृत्यप्रकारा बरोबर ,पोवाडे ताब्लोनृत्यनाटिका अशा विविधसंयुक्त कला प्रकारांना अभिजानाकडून हिलोकाश्रयमिळतो आहे ,नाचआणि नाच्या ह्याशब्दात प्रतीत होणारी हीनभावना जाऊननृत्यआणि नर्तक अश्याप्रतिष्ठित संबोधनाची जोड मिळतेआहे , अभिजानाचालोकाश्रयआणि सामाजिक प्रतिष्ठामिळण्यासाठी "कित्येक गोपीकृष्ण ,पार्वतीकुमारआणि बिरजूमहाराजांचे अथक परिश्रमह्या च्या मुळाशीआहेत , कलेला प्रादेशिकअथवाराष्ट्रीय सीमा बंदिस्तकरू शकत नाही,पाश्चात्य नृत्य कलेचे अनेकप्रकारभारतीय प्रेक्षकाला रुचतीलअश्या प्रकारे सदरकरण्याचा मनोदय असल्यानेत्याचेसादरीकरण मनोज करतो,आणि त्याच्या ह्याप्रयत्नांना अमापलोकप्रियतामिळते आहे. ,
सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यानेबरचसे युवक ह्याकलेचे उपासक झालेआहेत ,असाच ऐककलोपासक नृत्याप्रेमी युवा जळगावचा"मनोजरंधे "
मनोज हा २१वर्षाचा युवक आहेवयापेक्षाही मोठे कर्तृत्वप्राप्त झालेला हायुवकनृत्याला आपला आत्मासमजतो ,नृत्य कलेला गतवैभव प्राप्त करूनदेण्याच्यास्वप्नाने झपाटलेला हायुवक प्रतिभा आणि अथकश्रम ह्यांच्या जोरावर हे ऐकउपेक्षि कला दालन पुनरोज्जीवितकरण्याचा प्रयत्न करतोय त्याचीऐक नृत्य संस्थाआहे,त्या संस्थेचे बरेचसे कार्यक्रम विनामूल्य असतात ,,अभिजातनृत्य प्रकार आजच्यायुवा पिढीलाआवडतील रुचतील अश्या प्रकारेसदर करणे समाजातल्या नाहीरेवर्गांसाठीनिशुल्क वर्ग चालवणे,लोककलांचे संशोधन सादरीकरणअश्या अनेकउपक्रमातव्यस्त असलेला मनोज युवापिढीला ऐक आदर्शनिर्माण करूनदाखवतोआहे,आपल्या संस्थेद्वारा कित्येक युवकांना प्रगतीचामार्ग दाखवतो आहे
विद्द्यर्थासाठी अतिशय अल्प मोबदल्याततर कधी कधीनिशुल्क प्रशालांचे आयोजनकरणेहे ह्याचे आवडतेसामाजिक कार्य ,
अगम्य प्रतिभेचे लेणेलाभलेला मनोज शतप्रतिशत भारतीय आहे मराठीमातीचात्याला अभिमान आहे,त्याच्या सर्व नृत्यप्रकार अभूतपूर्व यश संपादितकरताहेत ,काळाच्या ओघात पुसतहोत चालेल्या लोककलांचेपुनारोत्जीवन करण्याच प्रयत्नमनोजनेटाने करतो आहेमनोजचे स्वप्न आहे कि मला नाचाचे नृत्य बनवायचे आहेआणि नटरंग ला नटराज .
शिव शंकर च्या नटराज स्वरूपालामैत्रायानाचेसदर अभिवादन


संदर्भ: http://mitrancheramayan.blogspot.in/
लेखक :शशांक रांगणेकर
मुंबई
 ९८२१४५८६०२

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search