३/०६/२०१५

थोडा बदल !
जगणे आहे सुंदर ते गाणे वेड्या,
हवा आहे बदल, फक्त थोडा बदल !
जीवन झोका त्या सुख दु:खाचा
नात्यामधल्या रुसव्याफुगव्यांचा
क्षणभंगुर भडक त्या भावनापायी
देतोस का असा आनंदास बगल ?
हवा आहे बदल,फक्त थोडा बदल !
समजुन घे समोरचे वास्तविक तू
शोध रे माणसातले फक्त गुण तू
सोडून अहंगंड तो संवाद साधता
आयुष्यात बघ कसे घडते नवल?
हवा आहे बदल,फक्त थोडा बदल !
शब्द कोमलअन वाणीत ओलावा
मनी नसावा कुठलाही तो कावा
शत्रूसही जातो मग प्रेमाचा सांगावा
सूड भावनाही ती मग होते विफल!
हवा आहे बदल, फक्त थोडा बदल !
माणुस हरेक असतो इथे वेगवेगळा
व्यक्ती व्यक्ती मुळ स्वभाव आगळा
कुणी आचरट तर कोण भासे भोळा
समजुन सारे कर रे जीवन सफल!
हवा आहे बदल, फक्त थोडा बदल !
आयुष्य आहे आपले अगदी थोडे
कशास हवेत हे अहंकाराचे घोडे?
दिवस आजचा फक्त आपल्या हाती
बघ अनुभवून इथले आनंद सकल!
हवा आहे बदल, फक्त थोडा बदल !


संदर्भ: anonymous

लेखक : प्रल्हाद दुधाळ.
www.dudhalpralhad.blogspot.com
9423012020

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search