३/१४/२०१५

पावसातले बालपण ....पहीला पाऊस गेला पडुनी,
आठवण आली मनी दाटुनी,

उनाड वारा उनाड धारा,
बरसु लागल्या अंगावरी,

वार्यासंगे पावसाधारा,
उडु लागल्या चोहीकडे,

नकळत छत्री हात सोडुनी,
वार्यासंगे डोलु लागली,

बालपणाचे दिवस सारे,
नयनी आता दिसु लागली.

गेले ते दिवस,
आता उरल्या त्या फक्त आठवणी..... संदर्भ: facebook share

लेखक :-भूषण कासारWhatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search