३/१२/२०१५

पेरले मातीत आम्ही श्वास रेपेरले मातीत आम्ही श्वास रे,
पावसाची मात्र उरली आस रे...
दावतो मर्दानगी आम्ही जरी,
जाणतो आहोत केवळ दास रे...
पाखरांचा आर्त टाहो ऐकना,
घालना चोचीत हिरवा घास रे...
माय मातीला नको देऊ दगा,
ह्या बिजांवर ठेवना विश्वास रे...
पीक प्रेतांचेच घ्यावे का पुन्हा,
का पुन्हा होतोस तू गळफास रे...
त्रास आहे हा जगाच्या वेगळा,
सारखा होतो तुझा आभास रे...
कोणत्या भाषेत मांडू दुःख मी,
का म्हणू मी संपला वनवास रे...!


संदर्भ: facebook share

लेखक :anonymous


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search