३/३०/२०१५

ती फ़क्त आईच..!! माझी आईती फ़क्त आईच!!!


सकाळी दोन धपाटे घालुन उठवते..

ती आई उठवल्यावर आवडता नाश्ता समोर

मांडते..

ती आई नाश्ता नाही होतो तोच
डब्याची चिंता सुरु करते..
ती आई काय करीन ते घेउन
जा म्हणताना सगळ आवडीचे करते..
ती आई पदराला हात पुसत सांभाळुन
जा म्हणते..
ती आई परतीची आतुरतेने वाट बघत असते..
ती आई आपण झोपत नाही तोवर
जागी असते..
ती आई आणि जिच्याशिवाय आपले आयुष्य
अपूर्ण..
ती फ़क्त आईच..!! माझी आई


संदर्भ: facebook share
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search