३/०५/२०१५

नजरेतून नजर तुज्यानजरेतून नजर तुज्या ,
नजरेस मिळवण्याची आस आहे ,
तुझ्या सोबत प्रीत व्हावी म्हणूनच ……
जन्म तुझा, नि माझा झालेला आहे ,
तुझ्याशिवाय न सुचेल, ते विचार कसले?
ज्या विचारांत तु नाहीस ,असे मला सुचेल तरी कसे ?
कधी काळी आपण , आपलेच प्रतिबिंब
एकमेकांना मानलेले होते ..........
न जानो, तुझे प्रतिबिंब माझ्यापासून
आज वेगळे होऊ लागले कसे ?
मला न सांगता, जे तु केलेस
ते मला जाणवू लागले कसे ?
तू आणि मी तर दोन शरीर असून ,
एकच होतो ,
तरी अंधारात ही तू माझ्या सावलीस
वेगळे करू शकलीस कसे?
मनामध्ये येणारे विचार तु, मी ,
बोलण्या आधीच ओळखणारी तू.……… ,
आज तुला मनाचे माझ्या टुकड़े करून,
त्यातील तुझे नाव वाचणे जमले कसे ?
माझे नाव जरी तुझ्या कानी पडले,
तरी लाजुन हसु फुटलेली तू,……
माझा चेहरा ,माझी ओळख ,विसरून तुला,
आरश्यात स्वता:ला नजर मिळवणे जमले कसे ?
जे काही लिहु शकलो त्याला कोणी
वाह वा ,वाह वा केले। ..........
तरी तुझ्या मुळे मिळालेल्या
ह्या प्रेरणेस साजरे करू तरी कसे ?

संदर्भ: facebook share
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search