३/१०/२०१५

सये…


सये आठवणीत तुझ्या आज वेगळाच गंध होता. 
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता

सये त्या मंद प्रकाशात तुझाच रंग होता, 
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता 

सये गुलाबी थंडीत तुझाच बंध होता,
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता 

सये कवडसा माझ्या मनीचा तुझ्यात दंग होता,
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता 

सये कल्पनेत माझ्या उगवता चंद्र होता ,
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता 

सये तुझ्या विचारात वारा ही गुंग होता 
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता 

सये आठवणीत तुझ्या स्पंदनी मृदुंग होता 
तू जवळ नव्हतीस पण तुझाच संग होता संदर्भ:मी मराठी माझी मराठी साठी लीहा. (Responses)

लेखक : चिनार 
chinarsjoshi@gmail.com
7350948300
Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search