३/१७/२०१५

काही भाव बोलून जातात


काही भाव बोलून जातात,
तो अर्थ प्रत्येक
शब्दात नसतो.
ओली हवा धूंद करते, ती साद


नुसत्या


हवेत नसते.

काही नाती ओढ लावतात, ते

प्रत्येक नाते

प्रेमाचे नसते.

प्रत्येक नाते प्रेमाचे हवे

अशी काहीच
गरज नसते,
तर प्रत्येक नात्यात प्रेम असावे
याला खुप
महत्व असते...!


संदर्भ: anonymous

लेखक : anonymous


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search