३/२१/२०१५

तुझ्यावर प्रेम करतानातुझ्यावर प्रेम करताना कसलाच
विचार केला नव्हता.
.
वाटायचं साक्षात परमेश्वर
पाठीशी होता.
.
वाटत नाही दुःख तू सोडून
गेल्याच,
दुःख वाटते ते फक्त
तुझ्यात जीव गुंतवल्याच.
.
मरतानाही तुझ्झाच विचार
शेवटी मनात येऊन जाईल.
.
पुढल्या जन्मी तरी तू
माझी व्हाव्हीस हेच वचन घेऊन
देवाकडून पुढला जन्म घेईन.

संदर्भ: facebook share

लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search