३/२५/२०१५

फक्त तुझ्यासाठी


                          

                                          

कळत नाही मला
कसे शब्द उमटावे
परंतु वाटते तुझ्यासाठी


काहीतरी लिहावे…

तुझ्या पहिल्या भेटीपासून 
आठवते सर्व काही 
तुझ्या नाजूक-साजूक गोष्टी 
आणि अबोल दृश्य काही… 

तुझ्या हसण्या-वागण्याने 
वेड लागले या मनाला 
तुझ्या मृदू-नाजूक स्वभावाचे 
बोल सांगेन मी या जगाला… 

होत्या सर्व गोष्टी स्वप्नात 
उतरवल्यास तू त्या प्रत्यक्षात 
होते सर्व काही गंमतीत 
झाले त्याचे रुपांतर जंमतीत… 

भरू दे सर्व सुख तुझ्या आयुष्यात 
आणि असाच बहरून राहा माझ्या जीवनात… 

संदर्भ: facebook share
लेखक :anonymous
Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search