४/२१/२०१५

दिनविशेष २१ एप्रिल


ठळक घटना आणि घडामोडी
१९९७ - भारतीय पंतप्रधान म्हणून इंद्रकुमार गुजराल यांचा शपथविधी.

जन्म
१९०९ - ज.द. गोंधळेकर, मराठी चित्रकार.
मृत्यू
१९३८ - अल्लामा इकबाल, भारतीय कवी.


संदर्भ: http://mr.wikipedia.org
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search