४/०२/२०१५

तिचा व्हायच होत


डोळ्याला डोळे लावून तुला पहायच होत

हातात हात घालुन तुझ्याशी भांडायच होत

गुनगुनत एकट्यानेच तुझ्यासोबत चालायच होत

तुला आवडेल अस खुप काही बोलायच होत

तु माझ्यावर हसलेल पहायच होत

तुझ मन माझ्यासाठी बदलायच होत

तुझ्या हट्टी मनालामला हरवायच होत

प्रेमात बुडालेल्या तुला मला सावरायच होत

तुझ्यासोबत बोलुन माझ दु:ख विसरायच होत

तुझ्या श्वासात बुडुन फक्त तुझा व्हायच होत... ...संदर्भ: Facebook share
लेखक :anonymous


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search