४/२३/२०१५

तुझ्या तारा …. रुजवतात मला !!!

तुझ्या तारा का गुंतवतात मला काही कळे नासे झाले ….
तुझ्या तारा का रुजवतात मला काही कळेनासे झाले ….
रुंद्तात त्या लाटा माझ्या हृदयात काही विसरणे नासे झाले
तुझ्या संगमाच्या वेघात मी धुंद धुंद झाले

तुझ्या तारा रुजवतात मला …. काही कळे नासे झाले …. !लेखीका : भाग्यश्री चौधरी

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search