४/१७/२०१५

आयुष्यं म्हणजेआयुष्यं म्हणजे असतो एक प्रवास जो सुरु होतो,
आपल्या जन्मापासुन अन कदाचित मरणानंतरही संपत नाही.
अनेक उन्हाळे पावसाळे पहायला मिळतात या प्रवासात.
काही सुखाचे क्षण अनुभवायला मिळतात,
तर काही कायमचा धडा शिकवुन जातात,
... काही स्वप्ने नकळतपणे पाहिली जातात,
तर काही जाणुन बुजुन पण अनेकदा त्यातली काही स्वप्ने अर्धवटच राहुन जातात.
अशा ह्या प्रवासाच्या पुस्तकात काही पाने नकळत जोडली जातात
तर काही कोरीच राहुन जातात....
आणि मग शेवटी ह्या कोऱ्या कागदांचे तयार होते एक वेगळेच पुस्तक ज्याला आपण नाव देतो"माझे आयुष्यं...संदर्भ: facebook share
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search