४/२०/२०१५

आई

असा एकही दिवस नाही,तुझी आठवण येत नाही, 
सतत डोळ्यासमोर असते तू ,भू लोकी नसूनही करते पाखरण आमची I
मनात हूर हूर दाटून येते ,तू असतीस तर किती बरे वाटले असते, 
मार्ग दर्शन तुझे लाभले असते ,काही वेळा काही सुचतच नाही I
चलबिचल मनाची होई ,तुझ्या फोटो समोर येऊन मी उभा राही, 
तू गेल्याने झालेले नुकसान कसे बरे भरून येई?
मनातील पोकळी कशी बरे भरून येणार ? 
तुझ्यावर भार टाकून अश्रूंना मोकळी वाट करून कशी देऊ ?
प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याची आई तू , दुरून का होईना पाखरण करतेस तू , 
माया ,ममता प्रेमाचा तुझा स्पर्श , आठवणीत जपून ठेवला तो,
सुरक्षित असे आशीर्वाद रुपी कवच ,सौरक्षण करते आमचे , 
निर्भय पणे वावरतो आम्ही ,टप्पे टोणपे पचवतो आम्ही I
तू दाखविलेला कष्टाचा मार्ग ,अवलंबितो आम्ही, 
तुझ्याच मार्गदर्शनाने पुढची वाट चालतो आम्ही , 
पण तू नाही ,याचे शल्य जाणवत असते मनी I

संदर्भ: मी मराठी माझी मराठी साठी लीहा. (Responses)
लेखीका :अनघा
kulkarni.anagha26@gmail.com

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search