४/२४/२०१५

अशी एक वेळ येईल,अशी एक वेळ येईल,

त्यावेळी शोधशील मला..

पण....

मी कुठे दिसणार नाही....
हुंदके आवरायला वेळ लागेल..
पण....
तरीही मी हसणार नाही....
हा चंद्र पण आता विझलाय,
तु सोबत नाही म्हणून रुसलाय....
तो पुन्हा उगवेलही,
पण....
आकाश वेगळे असेल....
तुझी साथ नाही म्हणल्यावर..
मी....
मी एकटाचं असेन....
नेहमी सारखी पहाट होईल,
पक्षी सुद्धा पुन्हा किलबीलतील....
संध्याकाळच्या ओढीने,
ते परत त्याच घरट्यात परततील..
तो पर्यंत मी सुद्धा....,
मी सुद्धा मावळलेला असेन
आणि....
.
.
मनात असून सुद्धा....
तुझ्या सोबत नसेन....!!

संदर्भ: facebook share
लेखक :anonymous
छायाचित्रे:anonymous 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search