४/२८/२०१५

नजरेची भाषानजरेची भाषा कळली

कि मन कळायला लागत

अबोल राहिले ओठ
तरी हृदय
समजायला लागत
जाणीवा साऱ्या मनीच्या
डोळ्यात दिसायला लागतात
भावना त्या प्रीतीच्या
काळजाला कळायला लागतात
हृदयात प्रेम उमललय
हृदयाला बरोब्बर कळत
माझं तुझ्यावर प्रेम आहे
न सांगताही कळत
प्रेमाची सुरवात नेहमी
अबोल कशी असते
कळत नाही प्रियेच्या
प्रीत नजरेत कशी दिसते
फक्त ती नजर
वाचता यायला हवी
जी प्रीत आपली आहे
ती ओळखता यायला हवी ..


संदर्भ: facebook share
लेखक :anonymous
छायाचित्रे:anonymous 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search