५/१५/२०१५

दिनविशेष १५ मे
जन्म

१८१७ - देवेंद्रनाथ टागोर, बंगाली समाजसुधारक.
मृत्यू
१९९४ - पी. सरदार, चित्रकार व दिनदर्शिका चित्र निर्माता.संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search