५/२१/२०१५

दिनविशेष २१ मे

जन्म
१९२८ - ज्ञानेश्वर नाडकर्णी, कलासमीक्षक व लेखक.

मृत्यू

१९७३ - बाळकृष्ण ढवळे, मराठी मुद्रण व प्रकाशन क्षेत्रातील व्यवसायिक.
१९९१ - राजीव गांधी, भारतीय पंतप्रधान.
२००२ - सुलतान अहमद, निर्माते दिग्दर्शक.
संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search