५/०३/२०१५

दिनविशेष ३ मे


जन्म

१७८१ - स्वामीनारायण, भारतीय धर्मगुरू.
१९६५ - नाझिया हसन, हिंदी पॉप गायिका.

मृत्यू

१६८० - छत्रपती शिवाजीराजे भोसले.


संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymousWhatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search