५/०६/२०१५

दिनविशेष ६ मे
जन्म

१८६१ - मोतीलाल नेहरू, भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक.

मृत्यू

१९२२ - छत्रपती शाहू महाराज.

संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search