५/२२/२०१५

भाव

भाव
कधी चढणारे असतात
कधी घसरणारे असतात
कधी आकडणारे असतात
कधी पसरणारे असतात

भाव-घटी अन् भाव-वाढीचे
वेग-वेगळे कारणं असतात
विकल्या जाणार्या गोष्टींचे
भाव बदलु धोरणं असतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search