इंधन दरवाढ,...
पेट्रोल आणि डिझेलच्या
दरवाढीला बंधन नाही
तळमळली जनता तरी
गडगडणारं इंधन नाही

भड-भड बोभाटा करणारी
पन्नास पैशांची सुट असते
मात्र त्याच्याच पार्श्वभुमीवर
कित्तेक पटींनी लुट असते,.!

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Blogger द्वारा समर्थित.