५/२०/२०१५

उन्हाची गुर्मी

उन्हाची गुर्मी
नैसर्गिकता बदलु लागली
वातावरणातच घोळ आहे
सहनशिलतेच्या अंतापर्यंत
उन्हाची चढती मजल आहे

तापमापीतील पार्याचीही
आता कांडी चढली आहे
अन् गर्मठ-गर्मठ उन्हाची
जणू गुर्मी वाढली आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search