रायगडावर अनेक पाण्याचे साठे आहेत . ते कोठे कोठे आहेत ते आज तुम्हाला सांगतो , म्हणजे पुढच्यावेळी जेव्हा कधी रायगडावर जाल तेव्हा ते जाणिवपुवर्क शोधण्याचा प्रयत्न करा .
रायगडावरील गंगासागर , हत्तीतलाव , कुशावर्त , कोळीँब तलाव अशी प्रसिध्द आणि लगेच दिसणारी ही तलावे आहेत . बाराटाकी ही सुध्दा प्रसिध्द पण त्याच बरोबर हनुमान टाके हे ही पटकन दिसणारे टाके ..
आता तुम्हाला ठाऊक नसलेली पाण्याची साठी दाखवतो .
मशीदमोर्चाच्या आधी कड्याच्या लगीलगीने डाव्या हाताने निघावेँ तो एक टाकेँ लागते . टाक्याची वाट कठीण आहे . सगळ्यांना जाण्याजोगी वाट नाही . डोँगरदऱ्‍या हिँडायची सवय असेल , त्यानेच टाके शोधीत निघावे . पुन्हा माघारी मशीदमोर्चाकडे वळावे . हा मार्ग नाणे दरवाजातून लागतो . येथून वर मशीद मोर्चा .
महाद्वारावरील टप्प्यात खडकात खणलेली दोन टाकी आहेत .
लोखंडी लाटे जवळील वस्तीसाठी , तसेच उत्तरेकडील शिबंदीसाठी हनुमान टाके , तसेच या वाटेने पुढे टकमकाकडे जाऊ लागले की , तळात खोदलेले एक टाके आढळते .
गडावरील हत्ती , घोडे इत्यादी जनावरांसाठी हत्ती तलावातील पाणी वापरले जात होते .
बालेकिल्ला डाव्या हातास ठेवून उजवीकडल्या घळीने हिरकणीच्या दिशेने जाऊ लागले की वाटेत खडकात खणलेले टाके आढळते .
हिरकणीच्या टेपाच्या वरील भागात पाणी अडवून सुरेख तलाव तयार केला आहे . या तलावाच्या उजवीकडे खालच्या लवणांत तीन चार टाकी आहेत .
सचिवांच्या वाड्याच्या खाली काळकाई पहाऱ्‍याजवळ एक दोन टाकी आहेत .
कुशावर्त तलावाच्या वरील अंगास एक जलमंदिर आहे .
बाजारपेठेच्या दोन्ही बाजवांस पाण्याची दोन उत्तम टाकी आहेत .
जगदिश्वराकडे जात असता बामणटाके उजव्या हातास आहे .
काशीबाईसाहेबांच्या समाधीच्या वरल्या अंगास एक टाके आहे .
बाराटाकी तर प्रसिध्दच आहे . कोळीँब तलावात वर्षभर पिण्यायोग्य पाणी असते .
भवानी टोकाच्या उत्तरेस काळा हौद तर भवानी टोकाकडील चिँचोळ्या पठाराच्या दक्षिणेकडे एक तलाव आहे .
भवानी टोकाजवळ दोन टाक्या आहेत .
समाधीच्या दक्षिणेस दगडांची एक खाण आहे ती मध्ये पावसाळ्यात पाणी साठते .
बालेकिल्ल्यासाठी मुख्य पाणी गंगासागर शिवाय बालेकिल्ल्यात पाण्याची व्यवस्था असली पाहिजे .
एकूण हिशेब घेता रायगडावर पाण्याचे अदमासेँ ११ मोठे साठे आहेत तर जवळ जवळ ३० टाकी आहेत .
याशिवाय तुम्हाला आणखी माहिती असल्यास द्यावी .
जय शिवराय
जय सह्याद्री

.

संदर्भ: facebook share

लेखक :बळवंतराव दळवीवाचा मराठी कविता, प्रेम कविता, अग्रलेख , मराठी पाक कला, भटकंती, आणि भरपूर काही फक्त मी मराठी माझी मराठी वर …। marathi prem kavita, marathi kavita, marathi articles, marathi recipes, marathi free movies download, marathi songs free download,marathi film review, marathi sex education,marathi free ebook pdf download, marathi free online audio books, marathi stars wallpaper download free,marathi travel guid for maharashtra, marathi dram online watch free,marathi funny poems, marathi vinodi kavita