६/१०/२०१५

दिनविशेष १० जून
जन्म

१९०८ - जनरल जयंतनाथ चौधरी, भारतीय लष्करप्रमुख.
१९३८ - राहुल बजाज, भारतीय उद्योगपती.

मृत्यू

२००१ - फुलवंतीबाई झोडगे, सामाजिक कार्यकर्त्या.
संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search