६/१८/२०१५

दिनविशेष १८ जून

मृत्यू

१९०१ - रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर, विविध ज्ञानविस्तार या मासिकाचे संपादक.
१९७१ - पॉल कारर, स्विस रसायनशास्त्रज्ञ व नोबेल पारितोषिक विजेता.
१९९९ - श्रीपाद रामकृष्ण काळे, मराठी साहित्यिक
२००३ - जानकीदास, भारतीय चरित्र अभिनेता.


संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search