६/२३/२०१५

दिनविशेष २३ जूनमृत्यू


१९५३ - डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, संस्थापक-भारतीय जनसंघ; शिक्षणतज्ञ.
१९७५ - जनरल प्राणनाथ थापर, भारतीय भूसेना प्रमुख.
१९८२ - हरिभाऊ देशपांडे, गंधर्व युगातील ऑर्गनवादक.
संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search