६/२४/२०१५

दिनविशेष २४ जून

जन्म

१९०९ - गुरू गोपीनाथ, शास्त्रीय नर्तक.
१९२७ - कवियरासू कन्नडासन, तमिळ लेखक.संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search