६/०२/२०१५

हे वटवृक्षा

हे वटवृक्षा
हे वटवृक्षा आम्हाला माफ कर
आम्ही अजुनही समजलो नाही
अन् वडाला दोरा बांधतानाही
अजुन सुध्दा लाजलो नाही

वृक्षतोडीने होणारा दुष्परिणाम
आता मानसांनाच जाणावा लागेल
अन् भावी वटपोर्णिमांसाठी वड
बाजारांतुनच आणावा लागेल,.?

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search