६/०३/२०१५

गरळ ओकणारांनो

गरळ ओकणारांनो
एकदा गरळ ओकुन
तोंड जरी गार पडतं
तरी ओकल्या गरळीनं
वातावरण जाम तापतं

पण कमजोर असलेल्यांनी
भंपकबाज ना आशा धरावी
अन् आपली औकात पाहूनच
इनामदारीची भाषा करावी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search