६/१७/२०१५

संपत्तीचे गुपित,...?

संपत्तीचे गुपित,...?
ज्यांना जाणते म्हटले
तेच जणू लबाड आहेत
भ्रष्टाचारी कमाईचे म्हणे
त्यांच्याकडे घबाड आहेत

लबाडाच्या घबाडाचा हा
ताजा-तवाना किस्सा आहे
भुजबळांच्या संपत्तीत म्हणे
भ्रष्टाचाराचा हिस्सा आहे,...?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search