६/१०/२०१५

मोबाईल वॉर

मोबाईल वॉर
माणसांशी माणसं आता
ऑनलाइन जोडू लागलेत
प्रत्यक्ष लढणारे माणसं
अप्रत्यक्षही लढू लागलेत

बदल घडवणारी पिढीही
मीडियावरती स्वार आहे
अन् दिवसें-दिवस वाढणारं
आता मोबाईल वॉर आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search