७/१३/२०१५

दिनविशेष जुलै १३

जन्म

१९०४ - जे.आर.डी. टाटा, भारतीय उद्योगपती.
१९६४ - उत्पल चटर्जी, भारतीय क्रिकेट खेळाडू.
मृत्यू

१६६० - बाजीप्रभू देशपांडे.
संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search