८/०३/२०१५

ग्रा.पं. निवडणूक

ग्रा.पं. निवडणूक

घरा शेजारील घरं देखील
कट्टर विरोधक बनले जातात
तर कट्टर विरोधकांशीही कधी
स्नेहाचे बंध विनले जातात

प्रत्येक-प्रत्येक उमेदवारालाही
एका-एका मताची भुक असते
मात्र सहजा-सहजी न कळणारी
ग्रामपंचायतीय निवडणूक असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search