८/११/२०१५

मी नाही त्यातली


नका आळ घेऊ जाऊबाई
आधी सांगा का एवढी घाई ?
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||०||

`सदना´चं मी काही बोलणार नाही
पुन्हा कधी `चिक्की´खाणार नाही
अळीमिळी गपचिळी मजेत राहू
बोभाट्याने ओरडतील सासूबाई...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||१||

कुणी मारला डोळा,कुणी `डल्ला´
तुम्हालाच झाली होती किती घाई ?
सारेच कशाला उघडून सांगु लोका
माकडाच्या हाती उगीच कोलीत जाई...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||२||

शेजारणीची बघा किती आहे `पदवी´
आपले झाकून दुस-याचे वाकून पाही
उणीदुणी तिची काढू आपण मिळून
वळवू विषय मग कसली चिंता नाही...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||३||

तुमचे तोंड तिकडे ,माझे इकडे
यातच बघा असा `घोटाळा´ होई
मलई खावू दोघी वाटून वाटून 
अन् उडवून लावू तोंडाळ सासुबाई...
तुमचे झाकते,माझेही झाका
मी नाही हो त्यातली बाई....||४||संदर्भ: मी मराठी माझी मराठी साठी लीहा. (Responses)
लेखक :अनिल सा.राऊत
9890884228

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search