१२/२५/२०१५

मी तुझ्या वॉलवरून..येतो
थबकतो
जातो
मी तुझ्या वॉलवरून
लिहितो
वाचतो
टाकतो 
मग ते पुन्हा पुसून
जाणतो
मानतो
पाहतो
हा खुळेपणा ये घडून 
पाहणे 
वाचणे
कळणे
राहते घडल्या वाचून
असणे
नसणे
जगणे
हे व्यर्थ तुझ्या वाचून
येशील
पाहशील
जाशील
तू काही कळल्या वाचून
काहीतरी
कसेतरी
कुणीतरी
जाईल तुजला सांगून
आलेले
गेलेले
व्याकुळले
कुणाचे नादान मन


संदर्भ: मी मराठी माझी मराठी साठी लीहा. (Responses)
लेखक :विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search