आठवांच्या पावसाला 
किती धरू कसे धरू 
वेचलेले क्षण क्षण 
उरी ओझे काय करू

माझ्या सवे जाईलही 
माझ्या स्मरणाची गाथा 
किती अन कुणा वाटू 
देही डोई किती कथा 

ठरलेल्या चाकोरीत 
वाहुनिया जाते पाणी 
नवा ऋतू नवी वर्षा 
नवेपनी जुनी गाणी 

सांभाळता सांभाळले 
हातातून ओघळले 
हळू हळू स्पर्श ओले 
कुण्या हाती विसावले 
संदर्भ: मी मराठी माझी मराठी साठी लीहा. (Responses)
लेखक :विक्रांत प्रभाकर 
http://kavitesathikavita.blogspot.in/
Blogger द्वारा समर्थित.