१/२८/२०१६

समोर तू दिसताना...समोर तू दिसताना
एकटक मी तुलाच पाहतो
नजरेला नजर भिडली
तरीही मी मूकाच राहतो
बोलत जरी तू असली
मी मात्र शांतच राहतो


समोर तू दिसताना
भान मी विसरतो
आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणी
तुलाच मी शोधतो
तू दिसताच मात्र
शांतच मी राहतो


समोर तू दिसताना
शब्दच मी हरवतो
तुला भेटण्याआधी
ठरवलेले सारे
बोलने मी विसरतो...
समोर तू दिसताना
मी स्वतःलाच विसरतो...

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search