घरचा आहेर

बाहेरचे विरेध टाळताना
अंतर्गत वाद ऊफाळतात
अशा अवस्था पाहून तर
कित्तेक मनंही हळहळतात

आयता विषय रंगवण्याला
पानामधला कात असतो
कधी प्रेमाने,कधी द्वेशाने
हा घरचा घनाघात असतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.