२/१५/२०१६

तु म्हणजे एक स्वप्न ...तु म्हणजे एक स्वप्न ...,

भल्या पहाटे पडणारे ,
तरीही खोटे ठरणारे ........ ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
मनात दडुन ठेवलेले ,
कितीही भासविले तरीही , डोळ्यातुन ओघळारे ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
श्वासाश्वासात भिनलेले ,
तरिही दुर दुर असणारे ... ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
तुझ्या आठवणीत जगणारे ,
मित्र जवळ असुनही , तुलाच शोधत फ़िरणारे ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
दिवसा सुद्धा छळणारे ,
ती सोबत नसतानाही , असल्याचे भासविणारे ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
माझे कधिही न झालेले ,
तु दुर रहिलास तरीही ,
तुझ्या सुखासाठी तळमळणारे ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
तुझ्या विरहात एकटेच जगणारे ,
तु जिंकावास म्हणुन , कितेकदा स्वत : लाच
हरविणारे ।
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
येण्याची तुझ्या , त्याच वळणावर वाट पाहणारे ,
प्रत्येक वसंतात झडुनही , पालवीची आस धरणारे
तु म्हणजे एक स्वप्न ...,
शब्दा शब्दात विणलेल


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search