सकाळी ७.५० च्या बसमध्ये मी नेहमी प्रमाणे
चढलो.. तिकीट काढल सगळ झाल
आणि वरच्या दांडीला लटकलो, इकड तिकड
बघताना सहज तिच्यावर नजर गेली.. शब्द
नाहीत, smile नाही direct
काळजाला जाऊन भिडली... तिच्याकडे
बघून मग
मी एकटा मनाशी हसायचो.. तिला दिसू
नये म्हणून ते smile ओठातच ठेवायचो... अस
रोज घडता घडता माझ smile
तिला दिसलं, ओळख नाही पाळख
नाही तिन पण आपल्याला smile
दिलं.. क्षणात मनाच्या मोराचा झकास
पिसारा फुलला.... तीच ते हसू बघून दिल
garden garden झाला...
दुसऱ्या दिवशी धाडस करून
मी तिच्याशी बोललो, बोलता बोलता
मी चक्क तिच्या प्रेमातच पडलो .. हळू हळू
ती रोज
माझ्यासाठी जागा धरायला लागली..
मग ती कस तिकीट काढणार? म्हणून
तिकीटाची जबाबदारी माझ्यावर
आली.. अस होत होत
चहा झाला कॉफी झाली.. दोन पिक्चर
झाले तिच्या birthdaychi party
झाली.. म्हंटल तिला आता आपल्या मनीच
गुज सांगाव, तिचा होकार येताच
तिला आपल्या मिठीत घ्याव .. म्हणून
दुसऱ्या दिवशी ग्रीटिंग card नी गुलाबाचं
फूल आणलं.. नवीन शर्ट घालून
तिच्या शेजारी स्थान ग्रहण
केल.. तिला ग्रीटिंग देणार तेवढ्यात तिन
हातात पत्रिका ठेवली, म्हणाली”२३
ला लग्न आहे कालच engagement
झाली” म्हणल च्यायला नेहमी आपलाच
का असा पोपट होतो? कुणावर प्रेम केल
कि त्याचा नेहमी असा का शेवट होतो?
सगळ मनात ठेवून मग तीच अभिनंदन
केल, आता उद्यापासून नाही म्हणून तीच
शेवटच ticket काढलं.. २३ ला आठवणीने
तिच्या लग्नाला गेलो तिला आणि तिचा
नवऱ्याला दोघांना congrats करून
आलो. आता मी रोज तसाच बसने
जातो एकट्याच ticket
काढतो, जागा मिळाली तर
बसतो नाहीतर दांडीला लटकतो, पण
कुणीही बघून हसलं तरी मुळीच हसत
नाही आणि जागा मिळाली तरीही
मुलींजवळ बसत
नाही... आणि कधी तिची आठवण आली तर
हाच विचार करतो, मी प्रेम का केले असाव.

वाचा मराठी कविता, प्रेम कविता, अग्रलेख , मराठी पाक कला, भटकंती, आणि भरपूर काही फक्त मी मराठी माझी मराठी वर …। marathi prem kavita, marathi kavita, marathi articles, marathi recipes, marathi free movies download, marathi songs free download,marathi film review, marathi sex education,marathi free ebook pdf download, marathi free online audio books, marathi stars wallpaper download free,marathi travel guid for maharashtra, marathi dram online watch free,marathi funny poems, marathi vinodi kavita