३/०६/२०१६

आमचा सल्ला

आमचा सल्ला

एका मागुन एक वाद
रोज रोज घडत आहेत
रोज घडत्या वादंगाने
इथे द्वेश वाढत आहेत

ऊगीच वाढवुन द्वेश
बरबाद न व्हावे गर्वानी
एकमेकांशी सलोख्याने
सुखी नांदावे सर्वांनी

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search