३/२२/२०१६

नाठाळांची नाठाळकी

नाठाळांची नाठाळकी

बाहेर येणार्या बोलण्यात
विचारांची खोली असते
पण बेअकली वक्तव्याची
नेहमीच काया भोळी नसते

जाणून-बुजुन आग पाखडणी
कधी वेळी अवेळी असते
तरीही नाठाळां कडून जणू
अविचारी टाळीस टाळी असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search