४/०७/२०१६

आभाळा एवडे प्रेम तुजे अमृता सारखे


आभाळा एवडे प्रेम तुजे अमृता सारखे
भासते .
अंधारमय जीवनात प्रेम तुजे
प्रकाशा प्रमाणे वाटते .
तुजा निर्मळ निरागस प्रेमाने मन
माझे नाचते .
डोळ्यातू फुलणारी प्रीत
तुजी मनी खूप दाटते .
खरंच तुजा प्रेमाची ओढ मला लागते.
तुजा प्रेमाची प्रत्येक भेट आनंदमय
वाटते .
गुलमोहर सारखे प्रेम तुजे रोज
मनी माझ्या फुलते .
तुला पाहताच मन माझे तुजा प्रेम रंगत
भिजते .
तुजा साठी प्रत्येक वेळी मन माझे
रडते .
तुजा प्रेमाची किमत तेवाच
मला कळते .
खरंच तुजा प्रेमाची ओढ मला लागते.
तुजा पैजणाचा आवाजाने भान
माझे हरपते .
अलगत पाऊल माझे तुजा कडे कसे
सरकते .
तुजी प्रत्येक आटवन फुला प्रेमाने
फुलते .
तुला पाहताच मन माझे
गुलाबा सारखे खुलते.
खरंच तुजा प्रेमाची ओढ मला लागते

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search